สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม
web counter code
สำนักงานสาขาย่อย

เปิดให้บริการแก่สมาชิก มจพ.ปราจีนบุรี 

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เปิดให้บริการสมาชิก ณ วิทยาเขต ปราจีนบุรี
 
โดยสมาชิกที่วิทยาเขตสามารถใช้บริการได้ดังต่อไปนี้
 
  • ยื่นกู้ฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ
  • ฝาก - ถอน เงินในบัญชีออทรัพย์ของสมาชิก โดยโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ ทั่วไป   ที่สมาชิกเป็นเจ้าของบัญชี
  • เปิด-ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท
  • บริการด้านสวัสดิการ และคำร้องต่าง ๆ 

     

สำนักงานสาขาย่อย มจพ.ปราจีนบุรี

ตึกบริหาร ชั้น 1 ห้อง 109
เปิดให้บริการตามปฎิทินรายเดือน
โดยมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไปให้บริการ
โทร.7320


สามารถติดต่อ

 พรรณนรา   รังคะรัตน      ผู้จัดการ  pannara2009@hotmail.com  081-9291982
 วรรณี        ปัญญายง         ผู้ช่วยผู้จัดการ vannee_nee@hotmail.com  085-1650062